Poradnia Pediatryczna

Kompleksowa opieka medyczna w Spytkowicach

Dla dzieci i młodzieży

Lekarz Pediatra świadczy, planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad dziećmi od pierwszych dni życia, aż do osiągnięcia pełnoletności – czyli do 18 rż.

Poradnia dla dzieci zdrowych

Wykonywane są badania patronażowe, bilansowe dzieci i młodzieży, oraz szczepienia okresowe obowiązkowe i zalecane, realizowane zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

Poradnia dla dzieci chorych

W poradni tej przyjmowane są dzieci z objawami chorobowymi, niepokojącymi, lub objawami sugerującymi zaburzenia funkcjonowania organizmu.